Wat is het PID?

PostInterventieDossier

ADVIES

015 61 19 45

GRATIS

WAT IS HET PID?

Het postinterventiedossier is een bundel van documenten dat gedurende de ganse levensduur bij het gebouw moet blijven en wordt aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Wat omvat het postinterventiedossier?

 

Het postinterventiedossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.

Bouwplaatsen met een oppervlakte groter of gelijk aan 500 m²

 

Het postinterventiedossier bevat de volgende elementen:

de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;

de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, in het bijzonder ingewerkte nutsleidingen zoals leidingplannen en rioleringsplannen;

de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;

de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk;

de informatie voor de uitvoerders van de te voorziene latere werkzaamheden, meer bepaald de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen;

de relevante verantwoording van de keuzen in verband met de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen;

de identificatie van de gebruikte materialen.

Bouwplaatsen met een oppervlakte kleiner dan 500 m²

 

Het vereenvoudigde postinterventiedossier dient slechts volgende elementen te bevatten:

De informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;

De informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, in het bijzonder ingewerkte nutsleidingen;

De plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;

De identificatie van de gebruikte materialen.

PostInterventieDossier.com

1982 ZEMST Weerde

Vlaams-Brabant

Bel: 015 61 19 45

E-mail: paul@postinterventiedossier.com